Intro

En serveringsbricka i furu med vår design och färgtryck på.
Välj mellan två olika motiv eller bild efter eget önskemål.

Från idé till produkt:

Baltic Sea Design är ett gotländskt företag som designar och tillverkar möbler, leksaker och presentartiklar. Vi fokuserar på nära relationer till våra kunder där design och utveckling utgår från kundens önskemål. Läs mer om företaget, hur vi arbetar och vad vi erbjuder under menyvalet presentation.

Baltic Sea Design är ett s.k. arbetsintegrerat socialt företag. Det innebär att vårt företag skapar samhällsnytta.

Vi är som företagare fristående från offentlig verksamhet och vinsterna i företaget återinvesteras i vår egen verksamhet.

Vårt företag bygger på ett stort socialt engagemang och breda kunskaper kring vår affärsidé och de produkter vi tillverkar.

Vi ser idag en tydlig trend att det vid offentlig upphandling inte enbart ställs miljökrav utan att också olika sociala hänsyn skall tas av de företag, som skall leverera tjänster och produkter.

Som ett arbetsintegrerat socialt företag kan vi vara delaktiga i denna utveckling.